Regulamin konkursu

Kalendarz Piła w obiektywie – Freedom Nieruchomości

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego „PROFIT” s. j. z siedzibą w Pile, ul. Bydgoska 81/3, NIP: 7642591302; REGON: 300795852.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook, polubienie fanpage Freedom Nieruchomości Oddział Piła oraz polubienie posta konkursowego.
 3. Konkurs trwa od 29 grudnia 2022 r., godz.15:00 do 10 stycznia 2023 r., godz.16:00.
 4. Wynik konkursu zostanie ogłoszony do trzech dni po zakończeniu konkursu, w dniach 11-13 stycznia 2023 r.
 5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook, znajdującym się pod adresem: facebook.com/freedompila

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na podaniu ulubionego miejsca w Pile lub jej okolicy, które warto odwiedzić. Należy dodać jednozdaniowe uzasadnienie wybranego miejsca. Odpowiedź należy udzielić wyłącznie w komentarzu pod postem konkursowym. Uczestnik musi polubić post konkursowy oraz fanpage Freedom Nieruchomości Oddział Piła.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
 3. W konkursie zostanie wyłonionych troje zwycięzców.
 4. Zwycięzcą okaże się osoba, której komentarz zostanie wybrany przez przedstawicieli firmy Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego „PROFIT” s. j. z siedzibą w Pile, ul. Bydgoska 81/3.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na portalu Facebook.
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie są trzy kalendarze na 2023 r. Piła w obiektywie.
 2. Nagrodę można odebrać osobiście.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych, uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: marketing@grupafurman.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs Mundialowy – Freedom Nieruchomości).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest firma Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego „PROFIT” s. j. z siedzibą w Pile, ul. Bydgoska 81/3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: marketing@grupafurman.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Freedom Nieruchomości Oddział Piła.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych, wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie ogłoszona na fanpage Freedom Nieruchomości Oddział Piła.
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.