Regulamin konkursu

„Konkurs Mundialowy” – Freedom Nieruchomości

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego „PROFIT” s. j. z siedzibą w Pile, ul. Bydgoska 81/3, NIP: 7642591302; REGON: 300795852.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook, polubienie fanpage Freedom Nieruchomości Oddział Piła oraz polubienie posta konkursowego.
 3. Konkurs trwa od 18 listopada 2022 r., godz.15:00 do 18 grudnia 2022 r., godz.16:00.
 4. Wynik konkursu zostanie ogłoszony do trzech dni po zakończeniu konkursu, w dniach 19-21 grudnia 2022 r.
 5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook, znajdującym się pod adresem: facebook.com/freedompila

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na podaniu zwycięzcy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, które odbywają się w 2022 r. w Katarze. Odpowiedź należy udzielić wyłącznie w komentarzu pod postem konkursowym. Uczestnik musi polubić post konkursowy oraz fanpage Freedom Nieruchomości Oddział Piła.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
 3. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
 4. Zwycięzcą okaże się osoba, która w komentarzu dobrze wytupuje reprezentację, która będzie zwycięzcą Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Katar 2022. W przypadku kilku dobrych odpowiedzi, wygrywa osoba, która szybciej dodała komentarz.
 5. Komentarze edytowane nie biorą udziału w zabawie.
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na portalu Facebook.
 7. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 8. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest FAN-SET, pochodzący z oficjalnego sklepu FC Bayern Monachium. W jego skład wchodzą: przypinka, opaska, pokrowiec na telefon, otwieracz do butelek, długopis.
 2. Nagrodę można odebrać osobiście.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych, uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: marketing@grupafurman.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs Mundialowy – Freedom Nieruchomości).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest firma Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego „PROFIT” s. j. z siedzibą w Pile, ul. Bydgoska 81/3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: marketing@grupafurman.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Freedom Nieruchomości Oddział Piła.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych, wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie ogłoszona na fanpage Freedom Nieruchomości Oddział Piła.
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.