UPRAWNIENIA

Recognised European Valuer (REV)

  Szkolenia

szkolenia
23.11.2021 – przykłady wycen w podejściu kosztowym

26.10.2021 – odszkodowanie z tytułu szkód powstałych na nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzenia przesyłowego oraz wynagrodzenie za ustanowienie prawa służebności i bezumowne korzystanie z nieruchomości

27.09.2021 – weryfikacja stanu prawnego nieruchomości na podstawie treści wpisu w teleinformatycznej Księdze Wieczystej

24.09.2021 – podejście porównawcze w wycenie nieruchomości – aspekt metodyczny i praktyczny

17.06.2021 – podstawy funkcjonowania banków hipotecznych i ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości

20.05.2021 – podejście dochodowe w wycenie nieruchomści

10-11.05.2021 – podstawy wykorzystania programu QGIS do analizy rynku i wyceny nieruchomości

22.04.2021 – nowelizacja prawa budowlanego

14.04.2021 – wartość rynkowa i metoda pozostałościowa w praktyce

21.03.2021 – wycena maszyn i urządzeń związanych z nieruchomością

13.03.2021 – szkolenie biegłych sądowych – rzeczoznawców majątkowych

03.03.2021 – rzeczoznawca majątkowy w postępowaniu podatkowym

26.02.2021 – wycena przedsiębiorstw

  23-24.02.20201 – wycena nieruchomości i upraw rolnych

 16-17.12.2020 – restrukturyzacja firmy w dobie kryzysu – szanse i ograniczenia z uwzględnieniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

 23.11.2020 – co można wyczytać z książki obiektu budowlanego, zużycie techniczne budynku

 22.11.2020 – określenie opłacalności zakupu nieruchomości metodą deweloperów – metoda pozostałościowa

 16.11.2020 – analiza dynamiki cen nieruchomości i wyznaczanie funkcji trendu

 04.11.2020 – prawo budowlane w istotnych dla rzeczoznawcy majątkowego aspektach

 21.10.2020 – określenie chłonności inwestycyjnej działki budowlanej – studium przypadku

 02.10.2020 – podejście dochodowe w wycenie nieruchomości komercyjnych

 10-11.09.2020 – wycena nakładów na nieruchomości w różnych sytuacjach prawnych

 16.06.2020 – określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych – studium przypadku

21.02.2020 – metoda pozostałościowa – przypadek określenia wartości rynkowej pozostałości po pożarze nieruchomości lokalowej 

 21.02.2020 – metoda pozostałościowa – przypadek określenia wartości rynkowej pozostałości po pożarze nieruchomości lokalowej 

21.02.2020 – optymalizacja czynności rzeczoznawcy majątkowego

 21.02.2020 – optymalizacja czynności rzeczoznawy majątkowego

17.02.2020 – określanie wartości wybranych ograniczonych praw rzeczowych

 17.02.2020 – określanie wartości wybranych ograniczonych praw rzeczowych

 31.12.2019 – analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od 1 stycznia 2019r.

28.10.2019 – sprzedaż nieruchomości nabytych w drodze dziedziczenia

10-11.10.2019 – problemy warsztatowe – podejście porównawcze, normy powierzchniowe, odpowiedzialność zawodowa

10-11.10.2019 – problemy warsztatowe – podejście porównawcze, normy powierzchniowe, odpowiedzialność zawodowa

19.06.2019 – wycena na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej

 19.06.2019 – wycena na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej

06.04.2019 – warsztat zawodu rzeczoznawcy majątkowego – studium przypadków

 06.04.2019 – warsztat zawodu rzeczoznawcy majątkowego – studium przypadków

 13.03.2019 – wycena przedsiębiorstwa rentownego, nierentownego czasowo, nierentownego trwale

 23.02.2019 – wycena wartości ograniczonych praw rzeczowych

 27.10.2018 –  praktyczne warsztaty z wyceny przedsiębiorstw 

19.10.2018 – nieruchomości w przestrzeni – konferencja i warsztaty

 19.10.2018 – nieruchomości w przestrzeni – konferencja i warsztaty

 11-12.10.2018 – wycena nieruchomości rolnych, drzew i stacji paliw

 11-12.10.2018 – wycena nieruchomości rolnych, drzew i stacji paliw

17.07.2018 – wynagrodzenie za ustanownienie prawa służebności przesyłu

 17.07.2018 – wynagrodzenie za ustanownienie prawa służebności przesyłu

 10.05.2018 – narzędzia gis wspomagające wycenę nieruchomości

 20.03.2018 – identyfikacja obiektów budowlanych i ich otoczenia

 16.02.2018 – służebność przesyłu w praktyce

 23.09.2017 – zmiana przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchmoścami w 2017r.

 30.06.2017 – wycena nieruchomości w podejściu dochodowym

 10.06.2017 – sporządzanie operatu szacunkowego dla potrzeb egzekucji sądowej

10.06.2017 – rynek nieruchomości rolnych – uwarunkowania prawne, realia i wycena nierychomości 

 22.05.0217 – podatki w obrocie nieruchomościami

 22.05.0217 – podatki w obrocie nieruchomościami

 23.03.2017 – geoportale szczebla krajowego

 23.03.2017 – geoportale szczebla krajowego

 01.12.2016 – stopy zwrotu w wycenie nieruchomości

 04.06.2016 – praktyczne stosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości

 04.03.2016 – wycena nieruchomości stacji paliw

 25.11.2015 – nowe zasady prowadzenia egzekucji i windykacji

 21.10.2015 – służebność przesyłu w praktyce

 14.04.2015 – nieruchomość i rynek nieruchomości w ocenie rzeczoznawcy majątkowgo

 16.01.2015 – prawo budowlane. warunki jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytułowanie

 16.01.2015 – prawo budowlane. warunki jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytułowanie

 25.11.2014 – podejście dochodowe w wycenie nieruchomości – zadagnienia praktyczne

 18.11.2014 – rynkowa wartość nieruchomości – przykłady wycen

 10.11.2014 – kompetium wiedzy z prawa budowlanego na temat działek budowlanych

 10.11.2014 – kompetium wiedzy z prawa budowlanego na temat działek budowlanych

 04.06.2014 – wycena nieruchomości dla potrzeb sektora publicznego

 06.04.2014 – wycena dla celów inwestycyjnych

 23.02.2014 – problematyka wycen dla celów sądowych i komorniczych

 25.01.2014 – problematyka wyceny nieruchomości komercyjnych

 15.12.2013 – wycena maszyn i urządzeń

 21-23.11.2013 – służebność przesyłu i użytkowanie wieczyste – praktyka i orzecznictwo

 16.11.2013 – podejście kosztowe w wycenie nieruchomości

 26.10.2013 – wycena nieruchomości o cechach ponadregionalnych

 12.10.2013 – wycena przedsiębiorstw

 14.12.2012 – analiza lokalnego rynku nieruchomości Miasto Bydgoszcz lata 2011 – 2012

 29.09.2012 – zmiana przepisów prawnych, odszkodowania i wynagrodzenia dotyczące urządzeń przemysłowych i dystrybucyjnych

 08.09.2012 – zagadnienia egzekucji z nieruchomości

 02.06.2012 – problemy prawne i praktyczne przy sprzedaży działek budowlanych

 19.01.2012 – wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów prawa

 22.10.2011 – rynkowa wartość nieruchomości – przykłady wycen

 12.10.2011 – metoda zysków

 17.09.2011 – wycena nieruchomości o nietypowej charakterystyce

 12.04.2011 – metoda inwestycyjna

 24.10.2010 – wycena nieruchomości nietypowych – przykłady

 04.03.2010 – szacowanie wartości nieruchomości w podejściu dochodowym

 25.02.2010 – wycena, zarządzanie i pośrednictwo w obrocie hotelami

  Referencje

  Rekomendacje

Zakłady Mięsne ŁUKÓW S.A.

„W  imieniu firmy Zakłady Mięsne ŁUKÓW S.A. chcielibyśmy wyrazić swoje zadowolenie z jakości usług oferowanych przez Kancelarią Rzeczoznawców Majątkowych PROFIT. Firma PROFIT wyróżnia się na tle innych podobnych firm wysokim poziomem i rzetelnością wykonywanych wycen nieruchomości i przedsiębiorstw, profesjonalnym podejściem oraz terminowością. Rzeczoznawcy majątkowy zatrudnieni w Kancelarii są kompetentni, wykwalifikowani, sbają o stały kontakt z Klientem. Kancelaria PROFIT jest solidnym i godnym polecenia partnerem.

Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych HYDROPEX

„W  imieniu firmy Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hydropex (…) chcielibyśmy wyrazić swoje zadowolenie z jakości usług oferowanych przez Kancelarię Rzeczoznawców Majątkowych Profit. Firma Profit wyróżnia się na tle innych kancelarii poziomem i rzetelnością wykonywanych wycen, profesjonalnym podejściem oraz terminowością. Rzeczoznawcy są kompetentni, wykwalifikowani, dbają o stały kontakt z Klientem. (…) Kancelaria Profit jest solidnym i godnym polecenia partnerem.

HAWA S.A.

„Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych Profit z Piły wykonała dla potrzeb naszej firmy kilkanaście operatów szacunkowych. (…) Z Kanelarią Profit współpracujemy regularnie od kilku lat. Rzeczoznawcy majątkowi wykonujący powierzone prace są profesjonalistami, czego wynikiem są poprawnie i sumiennie wykonane operaty. Z całą odpowiedzialnością polecamy (…) Profit jako godnego zaufania partnera biznesowego.”

FIONIAMARK Sp. z o.o.

„Zaświadczamy,  że współpraca z Kancelarią Rzeczoznawców Majątkowych Profit przebiegała bardzo dobrze. Operaty szacunkowe wykonane zostały terminowo, w sposób należyty oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. (…) Serdecznie polecamy współpracę z Kancelarią Profit. Wszystkie zlecenia wykonane zostały terminowo, rzetelnie i fachowo. Poziom przygotowanych operatów w pełni zasługuje na rekomendację naszej firmy.”

BEF Kancelaria Podatkowa Wiesława Maciejewska

„Z  przyjemnością polecamy Państwu usługi Kancelarii Rzeczoznawców Majątkowych „PROFIT” Furman spółka jawna w Pile, z którą z zadowoleniem współpracujemy od kilku lat. Wykwalifikowana kadra rzeczozawców wraz z fachową obsługą pozwala na realizację nawet najbardziej skomplikowanych wycen, tym samym zaspokaja oczekiwania klientów. (…) Stwierdzamy, że wybór oferty Kancelarii Profit to bardzo dobre rozwiązanie, a współpraca z doświadczonycm personelem to przyjemność.”

AGRO-TRADITION Sp. z o.o.

„Zaświadczamy,  że współpraca z Kancelarią Rzeczoznawców Majątkowych Profit przebiegała bardzo dobrze. (…) Z pełnym przekonaniem udzielamy referencji Kancelarii Profit jako rzetelnego, solidnego i godnego zaufania partnera. (…) Wszystkie zlecenia wykonane zostały terminowo, rzetelnie i fachowo.”

ABC Apartamenty spółka jawna Galewski i Kasprowicz

„Wszystkie wykonane przez Pana Krzysztofa Furmana prace są robione ze szczególną starannością, dokładnością i solidnością. Zawsze są wykonywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dotychczasowa współpraca układała się bardzo dobrze. Jednocześnie mogę polecić Pana Krzysztofa Furmana jako osobę solidnie i terminowo wykonującą zlecone prace.”

Urząd Gminy Lipka

„Współpraca pomiędzy Gminą Lipka, a rzeczoznawcami pracującymi w Kancelarii układa się bardzo dobrze. Zlecane przez nas prace wykonywane są rzetelnie, starannie, fachowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wyceny.”

Gmina i Miasto Jastrowie

„Gmina i Miasto Jastrowie oświadcza, że na bieżąco współpracuje w zakresie szacowania nieruchomości z Kancelarią Rzeczoznawcy Majątkowego Profit sp. jawna. (…) Operaty szacunkowe wykonywane są terminowo, a rzeczoznawca wykazuje się dużą wiedzą i fachowością przy sporządzaniu ich, stosując różne metody i podejścia w zależności od przedmiotu wyceny.”

Gmina Wałcz

„Wysoko cenimy sobie współpracę z Panem Krzysztofem Furmanem w zakresie świadczonych przez Jego Kancelarię usług.”

Starostwo Powiatowe w Wałczu

„Niniejszym stwierdzam, że rzeczoznawca majątkowy Pan Krzysztof Furman wykonał na zlecenie Starostwa Powiatowego w Wałczu  – Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami wyceny nieruchomości Skarbu Państwa m.in. dla celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz dla celów ustalenia wysokości odszkodowania. Operaty szacunkowe zostały wykonane profesjonalnie w ustalonych terminach, zgodnie z przepisami prawa i zostały przyjęte bez zastrzeżeń.”

Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

„Zlecone przez nas prace wykonywane były rzetelnie, starannie, bardzo czytelnie, fachowo, zgodnie z przepisami prawa i zasadami wyceny. Ponadto operaty wykonywane były w uzgodnionym terminie, nigdy nie były kwestionowane. Operaty były wykonywane w różnorakim zakresie, a w szczególności dotyczyły lokali mieszkalnych, obiektów usługowo – handlowych. W zależności od przedmiotu wyceny rzeczoznawca stosował różne metody wyceny wskazując tym samym dużą znajomość i bogate doświadczenie zawodowe.(…)”

Studio K2 Krzysztof Rauhut

„Nasza współpraca odbywa się od kilku lat, aż do dnia dzisiejszego. (…) obejmuje usługi w zakresie szacowania nieruchomości na potrzeby uzyskania kredytu jak i pośrednictwa w zbyciu nieruchomości. Wszystkie wykonane przez Pana Krzysztofa Furmana prace są robione ze szczególną starannością, dokładnością i solidnością. Ponadto posiada pełną
i rofesjonalną obsługę, duże doświadczenie i wywiązuje się terminowo. Świadczone usługi spełniają nasze oczekiwania.”

Zadowolenie klienta

Najlepsza

MIARA JAKOŚCI

naszych usług

Każdą wycenę

ZACZYNAMY

od ROZMOWY!

 

 

ZADZWOŃ lub WYPEŁNIJ FORMULARZ

  Dane kontaktowe

 „PROFIT” Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego s. j.

 

ul. Bydgoska 81 lok. 3, 64-920 Piła

 67 215 44 99

 biuro@profit.pila.pl

Fromularz kontaktowy

3 + 1 =

Kancelaria rzeczoznawców Majątkowych Profit działa na wielkopolskim rynku nieruchomości od ponad 25 lat. Zajmujemy się wyceną nieruchomości, sporządzaniem opracowań dotyczących ich wartości, wykonujemy analizy rynku oraz oferujemy specjalistyczne doradztwo branżowe. Działamy na terenie Piły oraz w całej Wielkopolsce.

W ciągu tych lat wykonaliśmy już tysiące wycen, na obszarze Piły, wielkopolski, jak i w całej Polsce. Świadczy to niewątpliwie o kwalifikacjach i doświadczeniu naszej kadry.

W swojej pracy zawsze kierujemy się zasadą bezwzględnego profesjonalizmu określonego przez reguły i przepisy prawne dotyczące szacowania oraz wycen nieruchomości. Opracowania sporządzane są z należytą starannością – zapewniamy bezstronność, terminowość powierzonych nam zleceń oraz najwyższy poziom merytoryczny. Naszymi klientami są osoby, firmy i instytucje, które oczekują indywidualnego podejścia, lojalności i profesjonalnej obsługi.

Skontaktuj się z nami

Nieruchomości komercyjne tel. 507 050 404 Wycena przedsiębiorstw tel. 790 566 660
Wycena nieruchomości Piła tel. 507 050 404 Wycena nieruchomości Czarnków tel. 790 566 660
Wycena nieruchomości Oborniki tel. 507 050 404 Wycena nieruchomości Szczecinek tel. 507 050 404
Wycena nieruchomości Trzcianka tel. 790 566 660 Wycena nieruchomości Wałcz tel. 535 638 161
Wycena nieruchomości Wągrowiec tel. 507 050 404 Wycena nieruchomości Złotów tel. 537 348 745
Wycena nieruchomości Chodzież tel. 507 050 404

 

 

 

Zobacz dla kogo pracowaliśmy i... dołącz do nich!
 • BANKI, które korzystały z naszych usług:
  • Bank PKO S.A.
  • Millennium Bank S.A.
  • Kredyt Bank S.A.
  • Multi Bank S.A.
  • Bank BPH
  • AIG Bank Polska S.A.
  • Bank Zachodni WBK S.A.
  • ING Bank Śląski S.A.
  • LUKAS Bank S.A.
  • GETIN Bank
  • Deutsche Bank PBC S.A.
  • Citi Handlowy
  • ALIOR Bank

  SĄDY, URZĘDY ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ i PAŃSTWOWEJ, które korzystały z naszych usług:

  • Urząd Miasta w Pile
  • Urząd Miasta i Gminy w Jastrowie
  • Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie
  • Urząd Gminy Białośliwie
  • Urząd Gminy w Tarnówce
  • Starostwo Powiatowe Piła
  • Starostwo Powiatowe Czarnków – Trzcianka
  • Starostwo Powiatowe Wałcz
  • Sąd Rejonowy w Pile
  • Sąd Rejonowy w Wałczu
  • Sąd Rejonowy w Chodzieży

  FIRMY, które korzystały z naszych usług:

  • TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
  • ENEA
  • Coca – Cola Beverages Polska spółka z o.o.
  • ASTA-NET Małdziński, Ryczek spółka z o.o.
  • Agencja Promocyjno – Handlowa MINI – MAX
  • Commercial Union Polska sp. z o.o.
  • Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad
  • Krajowa Grupa Doradztwa Majątkowego spółka z o.o.
  • Ekopłyta S.A.
  • Autoprak Z.J. Szcześniak
  • Huta Szkła „Ujście” S.A.
  • Agencja Nieruchomości Rolnych
  • Bychowo Centrum spółka z o.o.
  • Poczta Polska
  • Drukarnia Interak sp. z o.o.
  • Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach
  • A. F. P. „Pentap”
  • Ekolog Holding S.A.
  • Eniro Polska spółka z o.o.
  • Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
  • BOC – Gazy spółka z o.o.
  • Baj – Pros spółka z o.o.
  • Chrupek P.P.H.U. F. Miedziński, M. Barczak, M. Kamrowski spółka jawna
  • Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ” we Wronkach
  • Fabryka Sprzętu Okrętowego „MEBLOMOR” S.A.
  • KM Import Kożuchowski – Marciniak sp. jawna
  • Firma „Rajek” Dariusz Rajek
  • FOTO – ZARANEK P.H.U Agnieszka Zaranek
  • Gerling Polska Towarzysztwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Ujściu
  • Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Jastrowiu
  • Goliat Innovations – Roman Polaszek
  • GRAPIL Grażyna Sobieraj – spółka jawna
  • Hestia Investment spółka z o.o. w Sopocie
  • Philips Lighting Poland S.A.
  • HILTI sp. z o.o.
  • Iglak Centrum Ogrodnicze
  • IKEA RETAIL sp. z o.o.
  • Instal Poznań S.A.
  • KARPOL spółka z o.o.
  • KETTLER POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
  • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
  • KOTLICCY spółka jawna
  • Lumag spółka z o.o.
  • METROLOG spółka z o.o.
  • MAG Gorzelak i Jasiński spółka jawna
  • Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o.
  • Miejski Zakład Gospodraki Mieszkaniowej w Pile
  • Miejeskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  • Miejski Zakład Komunikacji Pila sp. z o.o.
  • Nadleśnictwo Człopa
  • Nadleśnictwo Jastrowie
  • Nadleśnictwo Kaczory
  • Nadleśnictwo Mirosławiec
  • Nerta Polska – Marek Skwierczyński
  • Netia S.A.
  • Nowy Dom Holding B.M. Słowińscy spółka jawna
  • Pabich spółka z o.o.
  • Parafia Ewangelicko – Augsburska
  • Pilska Spółdzielnia Mieszakniowa Lokatorsko – Własnościowa
  • Pilski Rynek Hurtowy Spółka z o.o.
  • Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.
  • PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
  • Polska Akademia Nauk
  • PODANFOL spółka z o.o.
  • Polbita sp. z o.o. Drogeria Natura
  • Polisa Życie S.A.
  • Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
  • Polfurnitur spółka z o.o.
  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  • PLUS GSM – Polkomtel S.A.
  • POLPETROL S.A.
  • Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. – ERA GSM
  • Polskie Książki Telefoniczne sp. z o.o.
  • Polskie Zakłady Zbożowe spółka z o.o. w Wałczu
  • Polstar International spółka z o.o.
  • P.P.H. DRYFEX spółka z o.o.
  • P.P.H.U. PETROL – HAWEN J. Zmyślony A. Zmyślona Sp. Jawna
  • P.P.H.U. POLFUR Zenon Hołubowski
  • P.P.H.U. UNIQA
  • PROFIL Wytwórnia Profili Budowlanych z PCV Spółka z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Handlu i Usług P.PEWEX s.c.
  • „Papirus” spółka z o.o.
  • „WPHW” sp.z o.o. w Pile
  • Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe KING BELL
  • Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „GALTON” s.c.
  • Przedsiębiorstwo Poligraficzno Reklamowe „TONGRAF” ZPCHr Irena Sip
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjne „POLKON” S.A.
  • Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe „Spedex” spółka z o.o.
  • HAWA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – Jan Walczak
  • PTK – Centertel sp. z o.o. – ORANGE
  • P.H. HADES s.c. M.Wątroba, J.Taczalski
  • P.H.U. „AJES-POL” Spółka Jawna
  • P.P.H.U. Ewa i Marek Andrzejewscy
  • „Stolpłyt” P.P.H.U.
  • P.U.H. „Insbud” H.E.Przybylska
  • ROSSMAN SDP Sp. z o.o.
  • Soforek Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe – Jacek Soforek
  • SPOŁEM Spółdzielnia Handlowa w Pile
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Jastrowiu
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „STASZIC” Pile
  • Spółka Wodno – Ściekowa GWDA spółka z o.o.
  • Statoil Polska Spółka z o.o.
  • STEICO Spółka Akcyjna
  • Telekomunikacja Polska S.A.
  • Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa
  • Termopil Bud spółka z o.o.
  • TIP – TOP Przenośne systemy sanitarne, usługi asenizacyjne Marek Tabała
  • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. „Warta”
  • TP DITEL S.A.
  • Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
  • UNIMETAL sp. z o.o.
  • VIA Spólka z o.o.
  • Vogel Publishing Spółka z o.o.
  • VOLKSWAGEN – LEASING POLSKA S.A.
  • WARTER sp. z o.o. Fabryka Tektury w Tarnówce
  • WELTLAMP sp. z o.o.
  • Winkowski Spółka z o.o.
  • WODAN Sp. z o.o.
  • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
  • Wydawnictwo BiK Karol Kawałko
  • WYPIG 2 Izabrla Selwat Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowo – Produkcyjne
  • Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
  • Zakład Usługowy „Komunalnik”
  • Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.
  • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o.
  • Zakład Młynarsko – Paszowy „MŁYNPASZ” sp. z o.o.
  • Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy” PIL – GAZ”
  • Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ZPCHR PLASTWIL
  • Zakłady Graficzne Sp. z o.o.
  • Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile „ZETPEZET” Spółka z o.o.
  • ZEPETR International Polska spółka z o.o.
  • Złotowska Spółdzielnia Handlowo – Produkcyjna
  • Z.P.H.U. „KABLONEX” – Eugeniusz Nawrocki
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddz. Piła
  • Z.I.S. – HASS Zakład Instalacji Sanitarnej i C.O. Jarosław i Maria Hass
  • „AGROPLON” spółka z o.o.
  • „EWATEX” Ewa Adamska
  • „INSTALBUD – Zasada” s.c. Hurt – Detal
  • „Komfort” sp. z o.o. Sklep Firmowy
  • „LOBO” Export – Import Katarzyna Ariti – Polastri
  • „MAGO” spółka z o.o.
  • „PCMB – Dachy” s.c. Irena Ostoja, Tomasz Orczyk
  • „Pilsat” S.A.
  • „PZZ” spółka z o.o.
  • „RUCH” S.A.
  • „TERMOTECH” sp. z o.o.

Należymy do

Grupy Furman: