Służebność Przesyłu

Ograniczone prawo rzeczowe należące do służebności, którego przedmiotem jest korzystanie z urządzeń służących do przesyłu energii, substancji itp.

W przypadku, gdy przez naszą nieruchomość mają przebiegać instalacje lub urządzenia do przesyłu energii elektrycznej, gazowej lub płynów mamy prawo, aby ustanowić służebność przesyłu.

Warto również wiedzieć, jakie można otrzymać wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu, odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz poznać aktualne stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie zasiedzenia służebności przesyłu, a także jakie konsekwencje mogą spotkać przedsiębiorców za bezumowne korzystanie z nieruchomości, przez którą ma przebiegać przesył energii elektrycznej, gazowej lub płynów.

Co ma zrobić właściciel nieruchomości, przez którą ma przebiegać planowana przez przedsiębiorcę przesyłowego inwestycja w postaci np. budowy linii wysokiego napięcia, bądź gdy inwestycja taka znajduje się już na danej nieruchomości? Może oczywiście nie wyrazić zgody na takie działania przedsiębiorcy przesyłowego. W takiej sytuacji musi liczyć się z tym, że przedsiębiorca przesyłowy, który nie jest w stanie przeprowadzić danej inwestycji z pominięciem spornej nieruchomości wystąpi na drogę sądową w celu uregulowania stanu prawnego swoich urządzeń.

Najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy jest zawarcie umowy o ustanowienie służebności przesyłu urządzeń , które mają przebiegać przez daną nieruchomości. Dla właściciela danej nieruchomości, którzy często nie mają wpływu na to, że nad ich gruntem przebiegają linie wysokiego napięcia (które np. powstały jeszcze w latach 80-tych) zawarcie umowy o ustanowienie służebności przesyłu jest niekiedy jedyną możliwością, aby uzyskać w ten sposób stosowne odszkodowanie.

Służebność przesyłu – to ograniczone prawo rzeczowe należące do służebności. Jego przedmiotem jest umożliwienie korzystania z urządzeń służących do przesyłu energii czy substancji.

Służebność przesyłu może powstać w drodze umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości a właścicielem sieci władnącej, z mocy orzeczenia sądowego lub też na skutek zasiedzenia.

Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

Podobnie w sytuacji, gdy przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, która jest konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1. w takiej sytuacji to właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

SPRAWDŹ NAS

Poznaj nas bliżej i przekonaj się, że jesteśmy NAJLEPSZYM wyborem

Każdą wycenę

ZACZYNAMY

od ROZMOWY!

 

 

ZADZWOŃ lub WYPEŁNIJ FORMULARZ

  Dane kontaktowe

 „PROFIT” Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego sp.jawna

ul. Bydgoska 81 lok. 3, 64-920 Piła

67 215 44 99

 biuro@profit.pila.pl

Należymy do Grupy Furman:

Fromularz kontaktowy