Wycena maszyn i urządzeń 

Wyceny maszyn i urządzeń wykonujemy na podstawie oględzin wycenianego mienia oraz metodologii i zasad wyceny wynikających m.in. ze specjalistycznych szkoleń i uzyskanych certyfikatów kompetencji organizowanych przez „Centrum Edukacji Techniczno Ekonomicznej BOMIS” oraz Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców TUVPOL.

Wyceny maszyn i urządzeń wykonujemy na potrzeby:

  • banków, leasingów, towarzystw ubezpieczeniowych,
  • urzędów skarbowych, celnych, pracy, pozostałych
  • syndyków mas upadłościowych,
  • komorników,
  • kancelarii prawnych,
  • firm,
  • klientów indywidualnych.

Czynności rzeczoznawcy przy wycenie maszyn i urządzeń polegają na szczegółowych oględzinach  maszyn i urządzeń. W wyniku takich oględzin ustala się szacunkowy stopień zużycia środków trwałych i innych urządzeń firmy. W nielicznych przypadkach niezbędne staje się opracowanie ekspertyz stanu technicznego wycenianych składników majątku , maszyn i urządzeń, środków transportu itp.  Taka ekspertyza zwiększa koszty wyceny, ekspertyza jest wykonywana na podstawie odrębnego zlecenia.

Celem wyceny maszyn i urządzeń jest oszacowanie wartości godziwej bądź wartości rynkowej zdefiniowanego rodzaju, lub oszacowanie utraty wartości, ewentualnie oszacowanie kosztu odpowiedniego rodzaju, albo wskazanie ceny. W szczególnych przypadkach szacuje się hipotetyczną wartość rynkową lub hipotetyczną wartość godziwą.

 

Przeznaczeniem wyceny maszyn i urządzeń może być m.in.:

–      określenie udziału w majątku przedsiębiorstwa,

–      oszacowanie wartości dla potrzeb przekształceń własnościowych, upadłości, fuzji lub likwidacji przedsiębiorstw,

–      ustalenie wartości początkowej dla potrzeb odpisów amortyzacyjnych,

–      alokacja wartości,

–      oszacowanie wartości przedmiotu zabezpieczenia kredytu, leasingu, pożyczki lub zastawu,

–      oszacowanie wartości likwidacyjnej jako podstawy ceny wywoławczej na przetargu, licytacji,

–      ustalenie kwoty początkowej w negocjacjach cenowych celem zawarcia umowy o przeniesieniu prawa własności, umowy najmu, itd.,

–      oszacowanie wartości rynkowej jako podstawy wyznaczenia wysokości podatku, cła, akcyzy, opłaty skarbowej,

–      oszacowanie wysokości szkody dla potrzeb postępowania ubezpieczeniowego,

–      ustalenie podstaw dla potrzeb podjęcia decyzji inwestycyjnych, np. modernizacji, zakupu,

–      określenie opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego (odbudowy, naprawy, zakupu, sprzedaży),

–      określenie czynszu za najem,

–      uzyskanie elementów informacji składowych dla sporządzenia analiz ekonomicznych i finansowych,

–      oszacowanie hipotetycznej wartości rynkowej obiektu skradzionego lub całkowicie zniszczonego,

–      oszacowanie wartości godziwej przy braku wartości rynkowej, np. wobec braku rynku pierwotnego i wtórnego,

–      oszacowanie trwałej utraty wartości,

–      oszacowanie wysokości utraty wartości lub jej składowych,

–      sporządzenie prognozy zmian wartości w czasie.

 

SPRAWDŹ NAS

Poznaj nas bliżej i przekonaj się, że jesteśmy NAJLEPSZYM wyborem

Każdą wycenę

ZACZYNAMY

od ROZMOWY!

 

 

ZADZWOŃ lub WYPEŁNIJ FORMULARZ

  Dane kontaktowe

 „PROFIT” Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego sp.jawna

ul. Bydgoska 81 lok. 3, 64-920 Piła

 67 245 44 99

 biuro@profit.pila.pl

Należymy do Grupy Furman:

Fromularz kontaktowy